مسجد گنجعلی خان کرمان

ایرانگردی

مجموعه گنجعلی خان کرمان یادگاری از دوران صفوی

مجموعه گنجعلی خان کرمان در کنار بازار بزرگ کرمان مجموعه ای به اسم گنجعلی خان کرمان قرار گرفته که از بناهای تاریخی زیادی مثل میدان، کاروانسرا، حمام، مدرسه، مسجد، حمام و آب انبار تشکیل شده است. این مجموعه تاریخی از آن دست آثاری است که نمی توان به کرمان رفت و از آن دیدن نکرد پس حتما آشنا شدن با بناهای این مجموعه برایتان جالب است. در ادامه مجله گردشگری سفر خوب را…

بیشتر بخوانید »