قنات بلده گناباد

ایرانگردی

قنات بلده فردوس ، قنات تاریخی و ثبت شده در میراث جهانی یونسکو

مجله گردشگری سفر خوب – قنات بلده در خراسان جنوبی و در شهر فردوس در دوره ساسانیان حفر شده است. ناصر خسرو در سفرنامه ی خود این قنات را به کی خسرو نسبت داده است. کارشناسان و باستان شناسان درباره ی احداث این قنات نظرهای مختلفی دارند. قنات بلده در شهر تاریخی تون و شهرستان فعلی فردوس، یکی از آثار به جامانده از مردم دوره ساسانی است؛ مردمی که برای حاصل دسترنج خود ارزش قائل…

بیشتر بخوانید »