قدرتمندترین پاسپورت های جهان

اطلاعات متفرقه

کدام کشور ها قدرتمندترین پاسپورت های جهان را دارند؟

کدام کشور ها قدرتمندترین پاسپورت های جهان را دارند ؟ رسیدن به رؤیای سفر به هرجا و هر زمان فقط با شمار اندکی از پاسپورت های جهان ممکن است. در این نوشته می خوانید که با ارزش ترین پاسپورت های مرزگشا در جهان کدام ها هستند و کدام اسناد سفر با محدودیت ها توأم اند. با مجله گردشگری سفر خوب همراه شوید. بر اساس آخرین جدول «موسسه هنلی و همکاران»…

بیشتر بخوانید »