بیروت ساحل

آسیا

هر آنچه درباره بیروت ، عروس خاورمیانه باید بدانید

بیروت پایتخت، بزرگ‌ترین شهر و بندر اصلی کشور لبنان است. بیروت، پایتخت لبنان، به «عروس خاورمیانه» شهرت دارد. این شهر به عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق سکونت

بیشتر بخوانید »