باغ های تهران

تهران

پرسه و بازدید از باغ های تهران

باغ های تهران که زمانی تنها اعیان و خانواده سلطنتی در آن زندگی می‌کردند و تنها از ورای عکس‌های گاه و بیگاه میشد شکوه‌شان را دید، خیلی وقت است که درهایشان به روی مردم عادی باز شده است. حال میتوان یک روز را به دیدن این باغ ها و قدم زدن در زیر سایه درختان بلندشان اختصاص داد و با آنها عکس‌های یادگاری قشنگی گرفت. با مجله گردشگری سفر خوب…

بیشتر بخوانید »