از پنجره هواپیما

متفرقه

اگر پنجره هواپیما بشکند چه اتفاقی می افتد؟

در این مطلب می خواهیم این سوال ترسناک و عجیب را بررسی کنیم. احتمال شکستن پنجره هواپیما چقدر است؟ به نظرتان اگر پنجره هواپیما شکسته شود چه اتفاقی می افتد؟ آیا اتفاق بسیار ناگواری می افتد یا آنکه خلبان می تواند به سرعت این مشکل را کنترل کند؟ در این مطلب می خواهیم پاسخ این پرسش ها را با هم پیدا کنیم. بنابراین اگر شما هم طرفدار نشستن در کنار…

بیشتر بخوانید »