آدرس موزه ی جواهرات ملی

ایرانگردی

معرفی موزه جواهرات ملی ایران – جواهرات بی‌همتا در موزه جواهرات ملی ایران

موزه جواهرات ملی ایران این موزه در خزانه بانک مرکزی ایران قرار دارد و به صورت موزه نیز استفاده می‌شود. این خزانه-موزه در ساختمان بانک مرکزی ایران در خیابان فردوسی تهران قرار دارد. بسیاری از جواهرات سلطنتی ایران از دوره صفوی، دورهٔ افشار، قاجار وپهلوی در این موزه به نمایش گذارده شده‌است. از جمله می‌توان به الماس دریای نور، جقه نادری، تاج فرح پهلوی، تاج کیانی، کره جواهر نشان، تخت…

بیشتر بخوانید »