تعرفه تبلیغات در وب سایت مجله گردشگری سفر خوب

پایه تعرفه موجود در جدول ذیل برای هزینه تبلیغ به مدت ۳۰ روز می باشد.

در صورت عدم تمایل به استفاده از پکیج های پیش فرض میتوانید پیشنهاد خود را برای ما ارسال کنید.

تعرفه تبلیغات:

تعرفه تبلیغات متنی یکماهه در سایت مجله گردشگری سفر خوب ۴۰ هزار تومان می باشد.

  • در صورت درخواست درج تبلیغ سه ماهه، هزینه آن ۲.۵ برابر تعرفه ماهانه می باشد. ( ۱۰۰ هزار تومان)
  • در صورت درخواست درج تبلیغ شش ماهه، هزینه آن ۵ برابر تعرفه ماهانه می باشد. ( ۲۰۰ هزار تومان)
  • در صورت درخواست درج تبلیغ یکساله، هزینه آن ۹ برابر تعرفه ماهانه می باشد. ( ۳۶۰ هزار تومان)

مکان نمایش

اندازه متن

ماهانه ( تومان)

صفحه اصلی – بخش تبلیغات سایت

دو خط متن ( شامل حداکثر ۵۰ کاراکتر) و یک لینک

۴۰/۰۰۰

مکان نمایش تبلیغات سایت در تمام صفحات سایت می باشد ( مگر در مواردی خاص که به صورت مقاله مطلب قرار گرفته باشد).

تعرفه تبلیغات تصویری یکماهه در سایت مجله گردشگری سفر خوب برای جدول مشخصات زیر ۸۰ هزار تومان می باشد.

  • در صورت درخواست درج تبلیغ سه ماهه، هزینه آن ۲.۵ برابر تعرفه ماهانه می باشد. (۲۰۰ هزار تومان)
  • در صورت درخواست درج تبلیغ شش ماهه، هزینه آن ۵ برابر تعرفه ماهانه می باشد. ( ۴۰۰ هزار تومان)
  • در صورت درخواست درج تبلیغ یکساله، هزینه آن ۹ برابر تعرفه ماهانه می باشد. ( ۷۱۰ هزار تومان)

مکان نمایش

اندازه بنر

ماهانه ( تومان)

صفحه اصلی – بخش تبلیغات سایت

۲۴۰*۱۲۰

۸۰/۰۰۰

 

تعرفه تبلیغات تصویری یکماهه در سایت مجله گردشگری سفر خوب برای جدول مشخصات زیر ۱۰۰ هزار تومان می باشد.

  • در صورت درخواست درج تبلیغ سه ماهه، هزینه آن ۲.۵ برابر تعرفه ماهانه می باشد. (۳۰۰ هزار تومان)
  • در صورت درخواست درج تبلیغ شش ماهه، هزینه آن ۵ برابر تعرفه ماهانه می باشد. ( ۵۰۰ هزار تومان)
  • در صورت درخواست درج تبلیغ یکساله، هزینه آن ۹ برابر تعرفه ماهانه می باشد. ( ۹۰۰ هزار تومان)

مکان نمایش

اندازه بنر

ماهانه ( تومان)

صفحه اصلی – بخش تبلیغات سایت

۲۵۰ *۳۵۰

۱۰۰/۰۰۰

 

در صورت تمایل به نمایش آگهی خود در مجموعه مجله گردشگری سفر خوب ، به همان مدت نیز در وب سایت مجله فناوری تاچ نت نیز هدیه دریافت خواهید کرد.

ارتباط تلگرامی با اسماعیل رزم آرا

قالب وردپرس