«نظریه‌های رمان پسامدرن و سینمای ایران» منتشر شد

  • 1398/11/22
  • 17:01
«نظریه‌های رمان پسامدرن و سینمای ایران» منتشر شد

کتاب « نظریه‌های رمران پسامدرن و سینمای ایران» با مقدمه‌ای از حسین پاینده منتشر شد.

جدیدترین اخبار

سایت طراحی پوستر پیکو گراف

معرفی سایت طراحی پوستر پیکو گراف

طراحی سایت مهر شبکه

طراحی سایت در تهران موضوع مورد جستجو برای بسیاری از کاربران در تهران می باشد که در جستجو شرکت طراحی وبسایت در تهران هستند.

جدیدترین اخبار